Вести

Обавештење у вези са понудама по праву прече куповине

На основу Закључака Покрајинске владе, 127 број: 46-280/2016-01 од 1. јула 2020. године, Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине обављује следеће Обавештење, којим Аутономна

Обавештење у вези са покретним стварима

Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 91/19) примењује се од 1. јула 2020. године, од којег дана престаје да важи

Покрајинске административне таксе

Приликом подношења захтева, подносилац је дужан да приложи доказ о уплати покрајинске административне таксе (у даљем тексту: такса) за списе и радње

Обавештење о програму отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину

Покрајинска влада, на седници одржаној 11. јануара 2023. године, донела је Закључак о

Вести, 13. септембар 2021. године

Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 91/19) примењује се од 1. јула 2020. године, од којег дана престаје да важи

ПОКРАЈИНСКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ

Приликом подношења захтева, подносилац је дужан да приложи доказ о уплати покрајинске административне таксе (у даљем тексту: такса) за списе и радње

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је на седници одржаној 20. марта 2024. године, донела следеће акте:

Вести, 27.03.2024. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је на седници одржаној 27. марта 2024. године, донела следеће акте:

Вести, 06.03.2024. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је на седници одржаној 06. марта 2024. године, донела следеће акте:

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је на седници одржаној 21. фебруара 2024. године, донела следеће акте:

Вести, 28.02.2024. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је на седници одржаној 28. фебруара 2024. године, донела следеће акте:

Вести, 06.03.2024. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је на седници одржаној 06. марта 2024. године, донела следеће акте:

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је на седници одржаној 31. јануара 2024. године, донела следеће акте:

Вести, 07.02.2024. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је на седници одржаној 07. фебруар 2024. године, донела следеће акте:

Вести, 14.02.2024. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је на седници одржаној 14. фебруара 2024. године, донела следеће акте:

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је на седници одржаној 13. октобра 2023. године, донела следеће акте:

Вести, 10.01.2024. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је на седници одржаној 10.01.2024. године, донела следеће акте:

Вести, 17.01.2024. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је на седници одржаној 17. јануара 2024. године, донела следеће акте:

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је на седници одржаној 22. новембра 2023. године, донела следеће акте:

Вести, 30.11.2023. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је на седници одржаној 30. новембра 2023. године, донела следеће акте:

Вести, 08.12.2023. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је на седници одржаној 6. децембра 2023. године, донела следеће акте:

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је на седници одржаној 1. новембра 2023. године, донела следеће акте:

Вести, 08.11.2023. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је на седници одржаној 8. новембра 2023. године, донела следеће акте:

Вести, 17.11.2023. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је на седници одржаној 15. новембра 2023. године, донела следеће акте:

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је на седници одржаној 11. октобра 2023. године, донела следеће акте:

Вести, 20.10.2023. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је на седници одржаној 18. октобра 2023. године, донела следеће акте:

Вести, 25.10.2023. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је на седници одржаној 15. октобра 2023. године, донела следеће акте:

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је на седници одржаној 20. септембра 2023. године, донела следеће акте:

Вести, 29.09.2023. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је на седници одржаној 27. септембра 2023. године, донела следеће акте:

Вести, 04.10.2023. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је на седници одржаној 4. октобра 2023. године, донела следеће акте:

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је на седници одржаној 6. септембра 2023. године, донела следеће акте:

Вести, 13.09.2023. године

Покрајинска влада је, на седници одржаној 13. септембра 2023. године, донела Покрајинску уредбу о грађевинском земљишту у јавној својини Аутономне покрајине Војводине, која је објављена 13. септембра 2023. године  у Службеном листу АП Војводине, број 37

Вести, 14.09.2023. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је на седници одржаној 13. октобра 2023. године, донела следеће акте:

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је на седници одржаној 23. августа 2023. године, донела следеће акте:

Вести, 30.08.2023. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је на седници одржаној 30. августа 2023. године, донела следеће акте:

Вести, 01.09.2023. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је на седници одржаној 1. септембра 2023. године, донела следећи акт:

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је на седници одржаној 16. августа 2023. године, донела следеће акте:

Вести, 10.08.2023. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је на седници одржаној 10. августа 2023. године, донела следеће акте:

Вести, 27.07.2023. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је на седници одржаној 27. јула 2023. године, донела следеће акте:

Вести, 07.07.2023. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је на седници одржаној 5. јула 2023. године, донела следеће акте:

Вести, 14.07.2023. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је на седници одржаној 12. јула 2023. године, донела следеће акте:

Вести, 21.07.2023. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је на седници одржаној 19. јула 2023. године, донела следеће акте:

Вести, 15.06.2023. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је на седници одржаној 14. јуна 2023. године, донела следеће акте:

Вести, 21.06.2023. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је на седници одржаној 21. јуна 2023. године, донела следеће акте:

Уговор о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у Црвенки

Вести, 17.05.2023. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је на седници одржаној 17. маја 2023. године, донела следеће акте:

Вести, 02.06.2023. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је на седници одржаној 31. маја 2023. године, донела следеће акте:

Вести, 08.06.2023. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је на седници одржаној 7. јуна 2023. године, донела следеће акте:

Вести, 28.04.2023. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је на седници одржаној 25. априла 2023. године, донела следеће акте:

Вести, 09.05.2023. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је на седници одржаној 5. маја 2023. године, донела следеће акте:

Вести, 10.05.2023. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је на седници одржаној 10. маја 2023. године, донела следеће акте:

Вести, 30.03.2023. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је на седници одржаној 30. марта 2023. године, донела следеће акте:

Вести, 05.04.2023. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је на седници одржаној 5. априла 2023. године , донела следеће акте:

Вести, 21.04.2023. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је на седници одржаној 20. априла 2023. године, донела следеће акте:

Вести, 08.03.2023. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је на седници одржаној 8. марта 2023. године, донела следеће акте:

Вести, 15.03.2023. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је на седници одржаној 15. марта 2023. године, донела следеће акте:

Вести, 22.03.2023. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је на седници одржаној 22. марта 2023. године, донела следеће акте:

Вести, 08.02.2023. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је на седници одржаној 8. фебруара 2023. године, донела следеће акте:

Вести, 22.02.2023. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је на седници одржаној 22. фебруара 2023. године, донела следеће акте:

Вести, 01.03.2023. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је на седници одржаној 1. марта 2023. године, донела следеће акте:

Уговор о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у Ковину

Вести, 25.01.2023. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада ја на седници одржаној 25. јануара 2023. године, донела следеће акте:

Вести, 02.02.2023. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је на седници одржаној 1. фебруара 2023. године, донела следеће акте:

Вести, 18.01.2023. године

На предлог Управе за имовинуАутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је на седници одржаној 18. јануара 2023. године, донела следеће акте:

Уговор о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у Врднику I

Уговор о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у Врднику II

Вести, 23.12.2022. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је на седници одржаној 21. децембра 2022. године, донела следеће акте:

Вести, 29.12.2022. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је на седници одржаној 28. децембра 2022. године, донела следеће акте:

Вести, 11.01.2023. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је на седници одржаној 11. јануара 2023. године, донела следеће акте:

Вести, 01.12.2022. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је на седници одржаној 30. новембра 2022. године, донела следећи акт:

Вести, 08.12.2022. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је на седници одржаној 7. децембра 2022. године, донела следеће акте:

Вести, 16.12.2022. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је на седници одржаној 14. децембра 2022. године, донела следеће акте:

Вести, 14.11.2022. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је на седници одржаној 9. новембра 2022. године, донела следеће акте:

Вести, 17.11.2022. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је на седници одржаној 16. новембра 2022. године, донела следеће акте:

Вести, 25.11.2022. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је на седници одржаној 23. новембра 2022. године, донела следеће акте:

Вести, 26.10.2022. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је на седници одржаној 26. октобра 2022. године, донела следеће акте:

Вести, 19.10.2022. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је на седници одржаној 19. октобра 2022. године, донела следећи акт:

Вести, 04.11.2022. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је на седници одржаној 2. новембра 2022. године, донела следеће акте:

Вести, 5.10.2022. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је на седници одржаној 4. октобра 2022. године, донела следеће акте:

Вести, 13.10.2022. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је на седници одржаној 12. октобра 2022. године, донела следеће акте:

Вести, 20.10.2022. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је на седници одржаној 19. октобра 2022. године, донела следеће акте:

Вести, 14.9.2022. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је на седници одржаној 14. септембра 2022. године, донела следеће акте:

Вести, 23.9.2022.године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је на седници одржаној 21. септембра 2022. године, донела следеће акте:

Вести, 29.9.2022. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је на седници одржаној 28. септембра 2022. године, донела следеће акте:

Вести, 26.8.2022. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је на седници одржаној 24. августа 2022. године, донела следећи акт:

Вести, 1.9.2022. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је на седници одржаној 31. августа 2022. године, донела следећи акт:

Вести, 9.9.2022. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је на седници одржаној 7. септембра 2022. године, донела следеће акте:

Вести, 3. август 2022. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је на седници одржаној 3. августа 2022. године, донела следеће акте:

Вести, 11.8.2022. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је на седници одржаној 10. августа 2022. године, донела следеће акте:

Вести, 19.8.2022. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је на седници одржаној 17. августа 2022. године, донела следеће акте:

Вести, 1. јул 2022. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је на седници одржаној 29. јуна 2022. године, донела следеће акте:

Вести, 7. јул 2022. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је на седници одржаној 6. јула 2022. године, донела следеће акте:

Вести, 15. јул 2022. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је на седници одржаној 13. јула 2022. године, донела следеће акте:

Вести, 10. јун 2022. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је на седници одржаној 9. јуна 2022. године, донела следеће акте:

Вести, 17. јун 2022. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је на седници одржаној 15. јуна 2022. године, донела следеће акте:

Вести, 24. јун 2022. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је на седници одржаној 23. јуна 2022. године, донела следеће акте:

Вести, 13. мај 2022. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је на седници одржаној 11. маја 2022. године, донела следеће акте:

Вести, 20. мај 2022. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је на седници одржаној 18. маја 2022. године, донела следеће акте:

Вести, 3. јун 2022. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је на седници одржаној 1. јуна 2022. године, донела следеће акте:

Вести, 21. април 2022. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је на седници одржаној 20. априла 2022. године, донела следеће акте:

Вести, 29. април 2022. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је на седници одржаној 28. априла 2022. године, донела следеће акте:

Вести, 6. мај 2022. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је на седници одржаној 5. маја 2022. године, донела следеће акте:

Вести, 1. април 2022. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је на седници одржаној 30. марта 2022. године, донела следеће акте:

Вести, 8. април 2022. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је на седници одржаној 6. априла 2022. године, донела следеће акте:

Вести, 15. април 2022. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је на седници одржаној 13. априла 2022. године, донела следеће акте:

Вести, 11. март 2022. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је на седници одржаној 10. марта 2022. године, донела следеће акте:

Вести, 18. март 2022. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је на седници одржаној 16. марта 2022. године, донела следеће акте:

Вести, 25. март 2022. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је на седници одржаној 23. марта 2022. године, донела следеће акте:

Вести, 18. фебруар 2022. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је на седници одржаној 17. фебруара 2022. године, донела следеће акте:

Вести, 25. фебруар 2022. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је на седници одржаној 23. фебруара 2022. године, донела следеће акте:

Вести, 4 . март 2022. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је на седници одржаној 2. марта 2022. године, донела следеће акте:

Вести, 28. јануар 2022. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је на седници одржаној 26. јануара 2022. године, донела следеће акте:

Вести, 04. фебруар 2022. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је на седници одржаној 2. фебруара 2022. године, донела следеће акте:

Вести, 11. фебруар 2022. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је на седници одржаној 9. фебруара 2022. године, донела следеће акте:

Вести, 10, јануар 2022. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је на седници одржаној 5. јануара 2022. године, донела следеће акте:

Вести, 14. јануар 2022. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је на седници одржаној 12. јануара 2022. године, донела следеће акте:

Вести, 21. јануар 2022. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је на седници одржаној 19. јануара 2022. године, донела следеће акте:

Вести, 14. децембар 2021. године

Вести, 16. децембар 2021. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је на седници одржаној 15. децембра 2021. године, донела следеће акте:

Вести, 27. децембар 2021. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је на седници одржаној 22. децембра 2021. године, донела следеће акте:

Вести, 25. новембар 2021. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је на седници одржаној 24. новембра 2021. године, донела следеће акте:

Вести, 2. децембар 2021. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је на седници одржаној 1. децембра 2021. године, донела следеће акте:

Вести, 10. децембар 2021. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је на седници одржаној 8. децембра 2021. године, донела следеће акте:

Вести 5. новембар 2021. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је на седници одржаној 3. новембра 2021. године, донела следеће акте:

Вести, 16. новембар 2021. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је на седници одржаној 10. новембра 2021. године, донела следеће акте:

Вести, 18. новембар 2021. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је на седници одржаној 17. новембра 2021. године, донела следеће акте:

Вести, 29. октобар 2021. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је на седници одржаној 27. октобра 2021. године, донела следеће акте:

Вести, 21. октобар 2021. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је на седници одржаној 20. октобра 2021. године, донела следеће акте:

Вести, 14. октобар 2021. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је на седници одржаној 13. октобра 2021. године, донела следеће акте:

Вести, 7. октобар 2021. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је на седници одржаној 6. октобра 2021. године, донела следеће акте:

Вести, 1. октобар 2021. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је на седници одржаној 30. септембра 2021. године, донела следеће акте:

Вести, 23. септембар 2021. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је на седници одржаној 22. септембра 2021. године, донела следеће акте:

Вести, 16. септембар 2021. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је на седници одржаној 15. септембра 2021. године, донела следеће акте:

Вести, 13. септембар 2021. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је на седници одржаној 8. септембра 2021. године, донела следеће акте:

Вести, 2. септембар 2021. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је на седници одржаној 1. септембра 2021. године, донела следеће акте:

Вести, 30. август 2021. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је на седници одржаној 25. aвгуста 2021. године, донела следеће акте:

Вести, 19. август 2021. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је на седници одржаној 18. aвгуста 2021. године, донела следеће акте:

Вести, 13. август 2021. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је на седници одржаној 11. aвгуста 2021. године, донела следеће акте:

Вести, 5. август 2021. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је на седници одржаној 4. aвгуста 2021. године, донела следеће акте:

Вести, 30. јул 2021. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је на седници одржаној 28. јула 2021. године, донела следеће акте:

Вести, 15. јул 2021. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је на седници одржаној 14. јула 2021. године, донела следеће акте:

Вести, 9. јул 2021. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је на седници одржаној 8. јула 2021. године, донела следеће акте:

Вести, 2. јул 2021. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је на седници одржаној 30. јуна 2021. године, донела следеће акте:

Вести, 28. јун 2021. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је на седници одржаној 28. јуна 2021. године, донела следеће акте:

Вести, 4. јун 2021. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је на седници одржаној 4. juna 2021. године донела следеће акте:

Вести, 11. јун 2021. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је на седници одржаној 11. јуна 2021. године донела следеће акте:

Вести, 18. јун 2021. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је на седници одржаној 16. јуна 2021. године, донела следеће акте:

Вести, 31. мај 2021. године.

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је на седници одржаној 31. мајa 2021.године године донела следеће акте:

Вести, 21. мај 2021. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је на седници одржаној 21. мајa 2021.године године донела следеће акте:

Вести, 6. мај 2021.године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је на седници одржаној 6. мајa 2021.године године донела следеће акте:

Вести, 2. април 2021. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је, на седници одржаној 31. марта 2021.  године, донела следеће акте:

Вести, 25. март 2021. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је, на седници одржаној 24. марта 2021.  године, донела следеће акте:

Вести, 18. март 2021. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је, на седници одржаној 17. марта 2021.  године, донела следеће акте:

Вести, 15. март 2021. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је, на седници одржаној 10. марта 2021.  године, донела следеће акте:

Вести, 5. март 2021. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је, на седници одржаној 3. марта 2021.  године, донела следеће акте:

Вести, 24. фебруар 2021. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је, на седници одржаној 24. фебруара 2021. године, донела следеће акте:

Вести, 10. фебруар 2021. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је, на седници одржаној 10. фебруара 2021. године, донела следеће акте:

Вести, 3. фебруар 2021. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је, на седници одржаној 3. фебруара 2021. године, донела следеће акте:

Вести, 27. јануар 2021. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је, на седници одржаној 27. јануара 2021. године, донела следеће акте:

Вести, 20. јануар 2021. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је, на седници одржаној 20. јануара 2021. године, донела следеће акте:

Вести, 13. јануар 2021. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је, на седници одржаној 13. јануара 2021. године, донела следеће акте:

Вести, 27. јануар 2021. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је, на седници одржаној 27. јануара 2021. године, донела следеће акте: