Обавештење о програму отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину

Покрајинска влада је, на седници одржаној 13. јануара 2021. године донела Закључак о програму отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Аутономне покрајине војводине за 2021. годину, 127 број: 46- 1027/2020. Јавни оглас биће објављен у дневном листу који се дистрибуира на целој територију Републике Србије и на интернет страници Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине.

Табеларни приказ катастарских парцела које су обухваћене програмом отуђења

Оставите одговор