План јавних набавки

Измена 1 Плана набавки на које се не примењује закон о јавним набавкама у 2024

Измена 1 Плана набавки на које се не примењује Закон о јавним набавкама за 2023. годину.

План набавки на које се не примењује Закон о јавним набавкама за 2024. годину

План јавних набавки за 2023 годину

Измена 1 Плана набавки на које се не примењује Закон о јавним набавкама за 2023. годину.

План набавки на које се не примењује Закон о јавним набавкама за 2024. годину

Измена 4 Плана набавки на које се не примењује Закон о јавним набавкама за 2022. годину

Измена 5 Плана набавки на које се не примењује Закон о јавним набавкама за 2022. годину

ПЛАН НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗА 2023. ГОДИНУ

Измена 1 Плана набавки на које се не примењује Закон о јавним набавкама за 2022. годину

Измена 2 Плана набавки на које се не примењује Закон о јавним набавкама за 2022. годину.

Измена 3 Плана набавки на које се не примењује Закон о јавним набавкама за 2022. годину

ПЛАН НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

3 измена Плана набавки на које се закон о јавним набавкама не примењује за 2021. години

Измена 2 Плана набавки на које се не примењује Закон о јавним набавкама за 2021 годину

Измена 1 Плана набавки на које се не примењује Закон о јавним набавкама за 2021. годину

План набавки на које се не примењује Закон о јавним набавкама за 2021. годину

Измена 2 Плана Набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује од 1. јула 2020. године

Измена 1 Плана набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује од 1. јула 2020. године

План набавки на које се не примењује Закон о јавним набавкама од 1. јула 2020. године

Измена 1 плана набавки на које се закон не примењује у 2020. години

План набавки за 2020. годину

Измена 1 плана набавки на које се закон не примењује у 2019. години

План набавки за 2019. годину

Измена 2 плана набавки на које се закон не примењује у 2018. години

Измена 1 плана набавки на које се закон не примењује у 2018. години

План набавки за 2018. годину

План набавки за 2017. годину

План набавки за 2016. годину

Измена 2 Плана набавки Управе за имовину АПВ за 2015. годину

Измена 1 Плана набавки Управе за имовину АПВ за 2015. годину

План набавки за 2015. годину

План јавних набавки за 2014. годину