Оглас о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини Аутономне покрајине Војводине, јавним оглашавањем, у поступку јавног надметања

– Текст огласа (word/pdf); – Образац пријаве за правна лица (word/pdf); – Образац пријаве за предузетнике (word/pdf); – Образац пријаве за физичка

Прочитај више»

Оглас о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда за давање у закуп непокретности у јавној својини Аутономне покрајине Војводине

– Текст огласа (word/pdf); – Образац пријаве за правна лица (word/pdf); – Образац пријаве за предузетнике (word/pdf); – Образац пријаве за физичка

Прочитај више»