Вести, 21. мај 2021. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је на седници одржаној 19. маја 2021. године, донела следеће акте:

  1. Решење о давању сагласности Основној школи „Огњен Прица“ Колут, да може дати у закуп пословни простор, који се налази на катастарској парцели број 778 КО Колут, 127 број: 46-122/2021 од 19. маја 2021. године;
  2. Закључак о давању права коришћења непокретности у Зрењанину, Геронтолошком центру Зрењанин, која се налази на катастарској парцели број 7063/12 КО Зрењанин I, 127 број: 46-131/2021 од 19. маја 2021. године;
  3. Закључак о прибављању покретне ствари у јавну својину Аутономне покрајине Војводине, за потребе Дома здравља Сечањ, 127 број: 46-205/2021 од 19. маја 2021. године;
  4. Закључак о прибављању покретне ствари у јавну својину Аутономне покрајине Војводине, за потребе Дома здравља Бач, 127 број: 46-195/2021 од 19. маја 2021. године;
  5. Закључак о прибављању покретних ствари у јавну својину Аутономне покрајине Војводине, за потребе Дома здравља Бечеј, 127 број: 46-227/2021 од 19. маја 2021. године;
  6. Закључак о прибављању покретних ствари у јавну својину Аутономне покрајине Војводине, за потребе Специјалне болнице за психијатрисјке болести „др Славољуб Бакаловић“ Вршац, 127 број: 46-198/2021 од 19. маја 2021. године;
  7. Закључак о прибављању покретне ствари у јавну својину Аутономне покрајине Војводине, за потребе Опште болнице Сента, 127 број: 46-197/2021 од 19. маја 2021. године;
  8. Закључак о прибављању покретне ствари у јавну својину Аутономне покрајине Војводине, за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију „Русанда“ Меленци, 127 број:46-211/2021 од 19. маја 2021. године;
  9. Закључак о прибављању покретне ствари у јавну својину Аутономне покрајине Војводине, за потребе Опште болнице Вршац, 127 број: 46-224/2021 од 19. маја 2021. године;
  10. Закључак о прибављању покретне ствари у јавну својину Аутономне покрајине Војводине, за потребе Завода за јавно здравље Сомбор, 127 број: 46-199/2021 од 19. маја 2021. године.

Оставите одговор