На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је на седници одржаној 9. јуна 2021. године, донела следеће акте:

 • Решење о давању сагласности Предшколској установи „Детињство“ Жабаљ, да може, у име Аутономне покрајине Војводине, исходовати решење о одобрењу извођења радова на објекту изграђеном на катастарској парцели број: 1164 КО Жабаљ, 127 број:46-296/2021 од 9. јуна 2021. године;
 • Решење о давању сагласности Средњој техничкој школи „Шинковић Јожеф“ Бачка Топола за извођење радова на катастарској парцели број: 5358 КО Бачка Топола – Град, 127 број: 46-223/2021 од 9. јуна 2021. године;
 • Закључак о преносу права коришћења на непокретности у јавној својини Аутономне покрајине Војводине са Пољопривредне школе „Вршац“ на Специјалну болницу за психијатријске болести „др Славољуб Бакаловић“ Вршац, 127 број: 46-181/2021 од 9. јун 2021. године.
 • Закључак о отуђењу пословног простора у Иригу (Венац) из јавне својине Аутономне покрајине Војводине, Епархији сремској Српске православне цркве, Сремски Карловци, 127 број: 46-1607/2019 од 9. јуна 2021. године;
 • Закључак о прибављању покретне ствари у јавну својину Аутономне покрајине Војводине, за потребе Дома здравља Кула, 127 број:46-311/2021 од 9. јуна 2021. године;
 • Закључак о прибављању покретне ствари у јавну својину Аутономне покрајине Војводине, за потребе Завода за трансфузију крви Војводине Нови Сад, 127 број:46-294/2021 од 9. јуна 2021. године;
 • Закључак о прибављању покретне ствари у јавну својину Аутономне покрајине Војводине, за потребе Специајлне болнице за рехабилитацију „Термал“ Врдник, 137 број: 46-283/2021 од 9. јуна 2021. године;
 • Закључак о прибављању покретне ствари у јавну својину Аутономне покрајине Војводине, за потребе Дома здравља Нови Бечеј, 127 број: 46-287/2021 од 9. јуна 2021. године;
 • Закључак о прибављању покретне ствари у јавну својину Аутономне покрајине Војводине за потребе Специјалне болнице „др Славољуб Бакаловић“ Вршац, 127 број: 46-284/2021 од 9. јун 2021. године;
  Закључак о неприхватању понуде по праву прече куповине, 127 број: 46-247/2021 од 9. јуна 2021. године.