На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је на седници одржаној 27. марта 2024. године, донела следеће акте:

  1. Закључак о прибављању у јавну својину Аутономне покрајине Војводине, за потребе Универзитета у Новом Саду, Факултет спорта и физичког васпитања, систем за производњу електричне енергије из обновљених извора путем соларних фотонапонских панела;
  2. Закључак о прибављању у јавну својину Аутономне покрајине Војводине, за потребе Универзитета у Новом Саду, Правни факултет, систем за производњу електричне енергије из обновљених извора путем соларних фотонапонских панела;
  3. Закључак о давању сагласности Општој болници Вршац, да постави приступну рампу за пешаке и возила;
  4. Закључак о давању сагласности Техничком факултету „Михајло Пупин“ Зрењанин, за извођење радова;
  5. Закључак о давању сагласности Српском народном позоришту Нови Сад, за извођење радова;
  6. Закључак о давању сагласности Техничкој школи Ада, да може дати у закуп фискултурну салу.