Oглас о спровођењу поступка прикупљања писаних понуда за отуђење пословног простора у Иригу (Венац), из јавне својине Аутономне покрајине Војводине

Обавештење у вези отварања писаних понуда – Оглас о спровођењу поступка прикупљања писаних понуда за отуђење пословног простора у Иригу (Венац), из јавне својине Аутономне покрајине Војводине.

Текст огласа (word/pdf)

Понуда – правна лица (word/pdf)

Понуда – физичка лица и предузетници (word/pdf)