Oглас о спровођењу поступка прикупљања писаних понуда за отуђење непокретности из јавне својине Аутономне покрајине Војводине

Обавештење у вези отварања писаних понуда – Оглас о спровођењу поступка прикупљања понуда за отуђење непокретности из јавне својине Аутономне покрајине Војводине.

Текст огласа (word)

Текст огласа (pdf)

Понуда – правна лица (word)

Понуда – правна лица (pdf)

Понуда – физичка лица и предузетници (word)

Понуда – физичка лица и предузетници (pdf)

Cпецијално пуномоћје (word)

Специјално пуномоћје (word/pdf)