Обрасци

Захтев за давање сагласности за давање ствари у закуп непосредном погодбом

Захтев за давање сагласности за давање ствари у закуп непосредном погодбом , уз који се прилаже следећа документација:   1.   Образложена одлука надлежног органа носиоца права

Прочитај више»