Обрасци

Одлучивање о прибављању, односно отуђењу земљишта у јавној својини Аутономне покрајине Војводине

За одлучивање о прибављању, односно отуђењу земљишта у јавној својини Аутономне покрајине Војводине подноси се: ·     Захтев за прибављањe, односно отуђење земљишта , уз који

Прочитај више»