Вести, 3. фебруар 2021. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је, на седници одржаној 3. фебруара 2021. године, донела следеће акте:

1. Решење о давању сагласности Граду Суботица за извођење радова на енергетској санацији објекта Геронтолошког центра Суботица, изграђеном на катастарској парцели број 8203 КО Доњи Град, 127 број: 46-869/2020 од 3. фебруара 2021. године;
2.  Решење о давању сагласности Економско трговинској школи Кула, да може, у складу са законом, да да у закуп, ван поступка јавног надметања, учионице које се налазе у згради Школе, изграђене на катастарској парцели број 2836 КО Кула, 127 број: 46-996/2020 од 3. фебруара 2021. године;
3.  Решење о давању сагласности Основној школи “Никола Вукићевић” Сомбор, за давање у закуп школског простора који се налази у згради Школе која је изграђена на катастарској парцели број 4153 КО Сомбор 1, 127 број: 46-1022/2020 од 3. фебруара 2021. године;
4.  Закључци којима се усваја Уговор о финансирању радова на енергетској санацији објеката Геронтолошког центра Суботица, 127 број: 46-869/2020 од 3. фебруара 2021. године;
5.  Закључци којима се прихвата Информација о откупу стана у Бачкој Тополи, Дунавска број 4, 127 број: 46-82/2020 од 3. фебруара 2021. године;
6. Закључци којима се прихвата Анекс Уговора о откупу стана, број ОВ 1768/98 од 3. фебруара 1998. године,  127 број: 360-218/1997 од 3. фебруара 2021. године