Јавна набавка мале вредности услуга – услуге вештачења ради закључења оквирног споразума ЈН МВ ОС, редни број 1/2019

Рок за подношење понуда је 18. април 2019. године до 11 часова.

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација Јавна набавка мале вредности услуга – услуге вештачења ради закључења оквирног споразума ЈН МВ ОС редни број 1/2019

Одлука о закључењу оквирног споразума редни број ЈН МВ ОС 1/2019

Обавештење о закљученом оквирном спразуму

Обавештење о закљученом уговору број 1

Обавештење о доношењу Одлуке о измени оквирног споразума о јавној набавци мале вредности услуга – услуге вештачења Број: ЈН МВ ОС 1/2019

Обавештење о закљученом уговору број 2

Oбавештење о закљученом уговору број 3

 Обавештење о закљученом уговору број 4

Обавештење о закљученом уговору број 5