Јавна набавка добара, Редни број 2/2016

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација Јавна набавка добара – стручна литература за редовне потребе запослених – преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда – редни број 2/2016

Одлука о додели о јавној набавци добара у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда – стручна литература за редовне потребе запослених

Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци добара у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда – стручна литература за редовне потребе запослених