Јавна набавка добара, Редни број 1/2016

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку добара -стручна литература за редовне потребе запослених  редни број 1/2016

Конкурсна документација  Јавна набавка добара – стручна литература за редовне потребе запослених , преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда  редни број 1/2016

Одлуку о додели Уговора јавне  набавке добара – стручна литература за редовне потребе запослених у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда редни број 1/2016

Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци добара – стручна литература за редовне потребе запослених –  преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда, редни број: 1/2016