Обавештење у вези са понудама по праву прече куповине

На основу Закључака Покрајинске владе, 127 број: 46-280/2016-01 од 1. јула 2020. године, Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине обављује следеће Обавештење, којим Аутономна покраjина Војводина не прихвата понуде по праву прече куповине пољопривредног земљишта.