Измена 1 плана набавки на које се закон не примењује у 2020. години