Вести, 20. јануар 2021. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је, на седници одржаној 20. јануара 2021. године, донела следеће акте:

1. Решење о давању сагласности Пољопривредној школи Бачка Топола, да може дати у закуп објекат изграђен на катастарској парцели број 3278 КО БачкаТопола, 127 број: 46-984/2020 од 20. јануара 2021. године;
2. Решење о давању сагласности Медицинској школи “7. април” Нови Сад, да може спровести поступак исправке података о спратности и површини објекта на катастарској парцели број 4117 КО Нови Сад II, 127 број: 46-1036/2020 од 20. јануара 2021. године;
3. Закључак о покретању поступка давања у закуп пословног простора у јавној својини Аутономне покрајине Војводине у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина 6, јавним оглашавањем, у поступку прикупљања писаних понуда 127 број: 46-1055/2020 од 20. јануара 2021. године;
4. Закључак о прибављању покретних ствари у јавну својину Аутономне покрајине Војводине за потребе опште болнице Сремска Митровица,  127 број: 46-2/2021 од 20. јануара 2021. године;
5. Закључак о прибављању покретних ствари у јавну својину Аутономне покрајине Војводине за потребе Клиничког центра Војводине , 127 број: 46-1062/2020 од 20. јануара 2021. године;
6. Закључак о прибављању покретне ствари у јавну својину Аутономне покрајине Војводине за потребе опште болнице Врбас,  127 број: 46-8/2021 од 20. јануара 2021. године;
7. Закључак о прибављању покретне ствари у јавну својину Аутономне покрајине Војводине за потребе Института за низијско шумарство и животну средину Нови Сад , 127 број: 46-3/2021 од 20. јануара 2021. године;  
8. Закључак о отуђењу непокретности у јавној својини Аутономне покрајине Војводине у Инђији, Стојану Јојићу из Инђије,  127 број: 46-809/2020 од 20. јануара 2021. године;