Вести, 15. март 2021. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је, на седници одржаној 10. марта 2021.  године, донела следеће акте:
1.  Решење o давању сагласности Институту за плућне болести Војводине, Институту за онкологију Војводине и Институту за кардиоваскуларне болести Војводине, Сремска Каменица, да могу, у складу са законом, дати у закуп пословне просторе,  127 број: 46-67/2021 од 10. марта 2021. године;
2. Закључак о неприхватању понуде по праву прече куповине, 127  број:  46-84/2021 од 10. марта 2021. године;
3. Закључак о прихватању Анекса број 1 уговора о закупу непокретности у Ковину, 127  број: 46-557/2019-16  од  10. марта 2021. године;